Wettelijke informatie

Wettelijke informatie en privacybeleid

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG), en met Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert het PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA (hierna te noemen: het Patronat) dat het is ingeschreven in het handelsregister van Girona, blad 193, boek 908, inschrijving GI-6155, met btw-nummer A17031246 en gevestigd is aan de Avinguda Sant Francesc, nr. 29, 3r, Girona (postcode 17001).

Het Patronat is de eigenaar van de websites met de domeinen costabrava.org, costabravacruiseports.com, costabravagironacb.com en costabravagironafestivals.com en de subdomeinen daarvan (hierna te noemen: de websites van het Patronat). Het doel van deze websites is het grote publiek te informeren over de diensten, activiteiten en acties van het Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Rechten op de websites van het Patronat

Op de inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen en ontwerpen, bestaan intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan het Patronat of aan derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan. Het Patronat presenteert deze content met als doel informatie te verstrekken en diensten aan te bieden. In het algemeen, en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mag deze content worden gereproduceerd, verspreid en publiekelijk meegedeeld op voorwaarde dat dit gebeurt zonder enig commercieel doel en voor de doeleinden van de websites van het Patronat.

Cookies: op onze website worden niet-identificerende gegevens verzameld, die worden verkregen door middel van cookies die op de computer van de gebruiker worden gedownload wanneer hij/zij op deze website surft. Deze cookies worden beschreven in de paragraaf “Cookiesbeleid”.

Het Patronat informeert ook dat de gegevens in de lijsten van bedrijven en entiteiten die op deze website staan, door deze bedrijven of entiteiten zelf zijn verstrekt of zijn verkregen uit openbare en vrij toegankelijke lijsten; in dit geval is het Patronat niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op de website.

Intellectuele eigendom van het fotoarchief

Het Patronat de Turisme Costa Brava Girona heeft zijn fotoarchief toegankelijk gemaakt voor het publiek. Bij het gebruik van de foto’s moeten de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

  1. De foto’s moeten volledig worden gereproduceerd. Ze mogen niet worden gewijzigd.
  2. De referenties die elke foto identificeren moeten zichtbaar zijn: plaats, naam van de fotograaf en verwijzing naar het fotoarchief Arxiu d’Imatges PTCBG.
  3. De foto’s mogen niet te koop worden aangeboden en mogen evenmin worden opgenomen in publicaties die bestemd zijn voor de verkoop, noch in diensten waarvoor een abonnement of toegang door middel van voorafgaande betaling vereist is.
  4. Bij de verspreiding van de foto’s mogen geen andere gebruiksvoorwaarden of technische beperkingen worden vastgesteld dan die in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.
  5. Het verkrijgen van de foto’s betekent niet dat het Patronat steun verleent aan degenen die ze gebruiken. Het is niet mogelijk een verwijzing in dit opzicht op te nemen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Patronat.
  6. Voor elk ander gebruik dan het in deze gebruiksvoorwaarden toegestane gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van het Patronat nodig. Het Patronat is rechthebbende van deze pagina en van de database die gevormd wordt door alle foto’s in het archief en alle bijbehorende informatie.

Via de website toegankelijke boekingsdiensten

Het Patronat de Turisme Costa Brava Girona informeert dat het een reeks overeenkomsten heeft gesloten voor het verlenen van toeristische boekingsdiensten. Met het oog op de bovenvermelde overeenkomsten zijn de aanbieders van de betrokken diensten verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de gebruikers en zijn ze verplicht deze te verwerken met inachtneming van de door de communautaire wetgeving inzake gegevensbescherming geboden garanties. Het Patronat informeert dat het niet aansprakelijk is voor de niet-naleving van deze voorschriften; niettemin stelt het in dit opzicht iedere mededeling of klacht van gebruikers op prijs. Om hun rechten uit te oefenen, moeten de gebruikers van de boekingsdiensten contact opnemen met de aanbieders van deze diensten. De gebruiker zal op het scherm van zijn/haar browser kunnen controleren wanneer hij/zij zich op een pagina van het Patronat bevindt en wanneer hij/zij zich op een pagina van de aanbieders van toeristische boekingsdiensten bevindt.

Aansprakelijkheid voor inhoud van derden

Het Patronat is niet aansprakelijk voor de inhoud, juistheid en het bijwerken van de informatie van andere natuurlijke of rechtspersonen waarnaar zij via links of andere systemen doorverwijst.

Doorgaan naar artikel