Toegankelijkheid

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA (hierna te noemen: het Patronat) verbindt zich ertoe zijn websites toegankelijk te maken, overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad, van 26 oktober, en Koninklijk Besluit 1112/2018, van 7 september.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.costabrava.org

Nalevingsstatus

Deze websites zijn gedeeltelijk in overeenstemming met Koninklijk Besluit 1112/2018, van 7 september, vanwege de uitzonderingen en het gebrek aan overeenstemming van de hieronder aangegeven aspecten.

Momenteel wordt de website gevalideerd op toegankelijkheid.

Opstellen van de toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 31 maart 2023.

De methode die werd gebruikt om de verklaring op te stellen was een zelfbeoordeling door de organisatie zelf.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 31 maart 2023.

Indiening van suggesties, klachten en rechtsvorderingen

Iedereen kan de naleving van de toegankelijkheidsvereisten opeisen via het e-mailadres online@costabrava.org, of telefonisch op 972.20.84.01, of persoonlijk op Avinguda Sant Francesc 29 – 3era planta, Girona.

Verzoeken om toegankelijke informatie en klachten kunnen worden ingediend door een brief te sturen naar het documentenregister van de organisatie, op het adres Avinguda Sant Francesc 29 – 3era Planta, 17001 Girona of per e-mail https://trade.costabrava.org .

Indien de betrokkene het niet eens is met het antwoord op het verzoek om toegankelijke informatie of op de indiening van een klacht, kan hij/zij een klacht indienen door een brief te sturen naar het documentenregister van de organisatie, op het adres Avinguda Sant Francesc 29 – 3era Planta, 17001 Girona of per e-mail naar https://trade.costabrava.org . Deze procedure (voorzien in artikel 13 van het KB 1112/2018)is van kracht gegaan op 20 september 2020.

Berichten om de in dit punt genoemde redenen worden behandeld door het voorlichtingsbureau (Oficina de Difusió), als verantwoordelijke voor de toegankelijkheid van de website van de organisatie.

Aanvullende informatie

Deze website is door de Observatori d’Accessibilitat Web (controleorgaan van de toegankelijkheid van de website) beoordeeld met een gemiddelde score van 8,3 met betrekking tot de naleving van de toegankelijkheidsvereisten.

Het Patronat streeft ernaar in de hoogst mogelijke mate te voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten om iedereen die de inhoud bekijkt toegang te bieden, ongeacht zijn fysieke, zintuiglijke of intellectuele vermogens en de gebruikte systemen of middelen (browser, apparaat, verbindingssnelheid, enz.).

Overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 moeten de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties toegankelijk zijn. Deze toegankelijkheid moet worden verkregen overeenkomstig de norm EN 301 549:2019 inzake digitale toegankelijkheid. Deze norm is voornamelijk gebaseerd op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, die in augustus 2018 door het World Wide Web Consortium (W3C) zijn gepubliceerd.

Het Patronat wil volledig voldoen aan de richtlijnen op het gebied van digitale toegankelijkheid. De Europese regelgeving vereist dat overheidsinstanties voldoen aan niveau AA. Onze website voldoet momenteel aan dit niveau.

Deze website is getest en geoptimaliseerd voor met HTML5 compatibele browsers en de door de fabrikanten ondersteunde versies. Het gebruik van andere browsers of niet door de fabrikanten ondersteunde versies kan een correcte weergave of de beschikbaarheid van documenten of andere functies verhinderen. Er kunnen updates of browsers worden verkregen via de webpagina’s van de aanbieders van browsers.

Voor een goede werking van de website is het echter noodzakelijk dat JavaScript en cookies in de browser zijn ingeschakeld (zie de paragraaf “Cookiesbeleid”).

Door het grote aantal documenten dat op de website beschikbaar wordt gesteld, kan er inhoud zijn die niet aan de vereiste toegankelijkheidsrichtlijnen voldoet. Wij stellen alle suggesties of aanwijzingen via de kanalen aangegeven in de paragraaf “Indiening van suggesties, klachten en rechtsvorderingen” op prijs.

Doorgaan naar artikel